Stikstofstripper

Stikstofstripper

Askové Stikstofstripper

Een circulaire oplossing voor verregaande vermindering van stikstof, methaan en CO2 uitstoot.

Stikstof uit meststromen

Voor het afvangen van stikstof (ammoniak) uit meststromen heeft Askové in samenwerking met FrieslandCampina en Jumpstart een compacte Stikstofstripper ontwikkeld en gebouwd. Deze Stikstofstripper staat nageschakeld aan een monomestvergister, waarvan de dunne fractie van het digestaat in de Stikstofstripper grotendeels wordt ontdaan van stikstof, dat vervolgens wordt omgezet in kunstmest.

De stikstofstripper is een waardevolle toevoeging op het complete stalmanagement. Wanneer stal, monomestvergister en stikstofstripper optimaal op elkaar worden afgestemd kan dit een circulair systeem opleveren met een stikstofreductie van meer dan 50%.

Voordelen

 • Lokale oplossing, geen mest verplaatsing en kunstmest geschikt voor eigen gebruik
 • Ammoniumsulfaat als kunstmestvervanger betekent een forse kostenbesparing
 • Het merendeel van organische stoffen en sporenelementen uit mest blijft behouden
 • Minder emissie bij uitrijden mest
 • Duurzame oplossing

Kenmerken

De basisinstallatie is plug-and-play, volledig in een kunststof container ingebouwd, die tot ca. 1,5m3/h (ongeveer 300 koeien) dunne mestfractie grotendeels kan ontdoen van stikstof. Op aanvraag kan Askové ook grotere Stikstofstrippers aanbieden.

De voornaamste kenmerken van de Stikstofstripper zijn:

 • Stikstofverwijdering in combinatie met omzetting naar kunstmest
 • Installatie altijd i.c.m. monomestvergister
 • Maximale aanwending van warmte uit de WKK (SDE)
 • Besturing en bewaking op afstand
 • Bedieningsvriendelijk
 • Veilige installatie
 • Duurzaam en rendabel

Een bewezen concept, rendabel en duurzaam!

Referenties

De Askové Stikstofstripper is bij diverse melkveehouders al meerdere jaren operationeel en heeft bewezen aan alle gestelde eisen te voldoen:

Van Poppel boekt goede resultaten met monovergisting

Monomestvergisting zou eerst niet renderen. Het werd interessant toen de Van Poppels uit Molenschot de kosten van mestafzet, kunstmest en energie in de calculatie meenamen.

“Nadat de negentiende generatie duidelijk maakte het bedrijf te willen voortzetten, hebben we gezocht naar een gezonde basis. Een bedrijf dat je overdraagt, moet toekomstbestendig zijn.”

Lees het interview op nieuweoogst.nl

 

Mineralenscheider melkveehouderij Wientjes in Oploo
Het melkveebedrijf op de Schipperspeel combineert sinds begin 2020 een monomestvergister van Biolectric met een stikstofstripper van Askové. Samen zorgen ze voor een rendabele, duurzame oplossing waarbij de stikstofuitstoot wordt gereduceerd tot meer dan 50 procent!

“We hebben minder uitstoot van broeikasgassen én produceren groene energie uit methaan. De totale vermindering van broeikasgassen uitstoot staat gelijk aan 223 auto’s permanent op de weg! De elektriciteit die door de installatie wordt geproduceerd staat gelijk aan 5.000 zonnepanelen.”

Bekijk de melkveehouderij

 

Monovergister met mineralenscheider in Schaijk
In het Brabantse Schaijk hebben de broers Voet sinds november 2020 een monovergister met mineralenscheider. Dit past goed op hun melkveebedrijf, i.cm. noodzakelijke aanpassingen aan de stal vanwege emissie-eisen.

“De stikstof uit de mest wordt omgezet in ammoniumsulfaat. Dit is een kunstmestvervanger, waardoor minder kunstmest hoeft te worden aangekocht. Zowel het fosfaat als de stikstof worden dan aangewend op het eigen bedrijf.”

Lees het interview op nieuweoogst.nl

© Willem Paterik

Subsidie aanpak stikstof

De Rijksoverheid (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies) subsidieert de aanschaf van de stikstofstripper onder voorwaarden voor 60%.

Interesse? Neem contact op!

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een stikstofstripper op uw bedrijf?
Neem direct contact op:

+31 (0)413 34 64 00
askove@askove.com