Van stikstof naar kunstmest!

Van stikstof naar kunstmest!
31 januari 2022 askove

Van stikstof naar kunstmest!

De Rijksoverheid werkt samen met de provincies en sectoren aan een groot pakket maatregelen om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen.
Ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. De grootste vervuiler is de rundveesector met …% van het totaal. Om deze vorm van stikstof af te vangen heeft Askové een compacte Stikstofstripper ontwikkeld. De constructie is bij diverse melkveehouders al meerdere jaren operationeel en voldoet aan alle gestelde eisen.

Aanpak stikstof
Askové heeft vele jaren ervaring in het ontwerpen en bouwen van installaties voor het verwerken van stikstof uit zowel luchtstromen als vloeistof-/ en meststromen.

Stikstof uit meststromen
De stikstofstripper werkt op basis van een mineralenscheider in combinatie met een vergister. Stikstof wordt op een efficiënte manier afgevangen en omgezet naar waardevolle kunstmestvormen. Mest kan weer gebruikt worden op eigen grond, wat aankoop van kunstmest verminderd.

Subsidie aanpak stikstof
De Rijksoverheid (Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies) subsidieert de aanschaf van de stikstofstripper onder voorwaarden voor 60%.

Interesse? Neem contact op!
Heeft u vragen over de mogelijkheden van een stikstofstripper op uw bedrijf? Neem direct contact op:

+31 (0)413 34 64 00
askove@askove.com

Lees meer over de Stikstofstripper

0 Reacties

Laat een reactie achter