Service

Service, onderhoud en montage

Eén van de pijlers onder de activiteiten van Askové is de service, onderhoud en montage afdeling. In de loop der jaren na levering van installaties kunnen er zaken voorvallen die service behoeven. De monteurs van Askové zijn in staat om onder de lokaal vereiste omstandigheden 24/7 service te verlenen in de breedst mogelijke zin op de door Askové gebouwde installaties. In een aantal gevallen verlenen de Askové monteurs ook service op niet door Askové geleverde installaties. De expertise en ervaring van de Askové monteurs staan garant voor een veilige, adequate en snelle service.

 

Onderhoud & montage

Onderhoud

Onderhoud op kunststof installaties voorkomt stilstand op die installaties. Askové doet voor veel van haar klanten het onderhoud aan de kunststof installaties. In steeds meer voorkomende gevallen wordt dit gedaan aan de hand van preventief onderhoud. Hierbij voeren de Askové monteurs het onderhoud uit op jaarlijks vooraf vastgestelde data op basis van vooraf overeengekomen onderhoudsschema’s.

Deze onderhoudsschema’s worden vastgesteld op basis van de jarenlange onderhoudservaring die Askové heeft opgebouwd met haar kunststof installaties. In een aantal gevallen voert Askové daarbij ook het (preventieve) onderhoud uit op niet door Askové geleverde installaties, waarmee Askové het onderhoud op de complete installaties bij een klant over kan nemen. Voorbeelden daarvan zijn de chemicaliënopslag- en doseerinstallaties en de luchtbehandelingssystemen.

 

Montage

Voor Askové houden de werkzaamheden niet op bij het af fabriek leveren van kunststof installaties. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Askové bestaat uit de montage op locatie van de door Askové gebouwde installaties.

Ervaren projectleiders en voormannen organiseren het werk op de locatie vanuit de VCA** certificering van Askové. Veilig werken vormt daarbij de basis.

De monteurs van Askové installeren de apparaten en leggen de rest van de installatie aan vanuit een grote expertise op het gebied van lassen/verlijmen, assembleren, monteren en inbedrijfstellen. Daarnaast worden de installaties ingeregeld en conform specificatie afgeleverd.